ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVI19

OBOWIĄZKI I ZASADY OBOWIĄZUJACE UCZESTNIKA BIEGU

BIURO ZAWODÓW:

 • zawodnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w biurze zawodów
 • zawodnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego podczas odbierania pakietu startowego.
 • każdy zawodnik zgłaszający się do biura zawodów ma obowiązek posiadać dowód potwierdzający tożsamość ze zdjęciem oraz wydrukową i podpisaną kartę zgłoszeniową (karta jest do pobrania po zalogowaniu się na swoje konto do B4sport).
 • każdy zawodnik ma obowiązek dezynfekcji rąk przed podejściem do stanowiska wydawania pakietów startowych

MIASTECZKO BIEGOWE W DNIU BIEGU:

 • zawodnicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas przebywania na terenie miasteczka biegowego oraz w strefie startu/mety
 • zawodnicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w strefie startu i mety ze szczególnym uwzględnieniem momentu startu (do wyniku liczy się czas netto, liczony od przekroczenia maty startu)
 • w strefie startu ustawiamy się na 5 minut przed planowanym startem
 • po przekroczeniu linii mety zawodnicy mają obowiązek poruszania się z zasłoniętym nosem i ustami i sprawnego opuszczenia strefy mety
 • ze względów bezpieczeństwa zaleca się nie przedłużanie pobytu w strefie mety
 • słuchanie komunikatów spikera i stosowanie się do poleceń wolontariuszy i obsługi biegu
 • zawodnicy zobowiązani są do startu w godzinach podanych na listach startowych
  https://b4sportonline.pl/bieg_na_k2/lista_uczestnikow_x_bieg_na_k2/3699 i nordic walking https://b4sportonline.pl/bieg_na_k2/lista_uczestnikow_bieg_na_k2__nordic_walking__edycja_wirtualna/3702
 • zawodnicy nie ze swojej godziny nie będą wpuszczani do strefy startowej

IMPREZA OBYWA SIĘ BEZ UDZIAŁU KIBICÓW!

KROKI PODJĘTE PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Impreza jest podzielana na 4 osobne Biegi, w każdym startuje ograniczona liczba uczestników maksymalnie do 250 osób (zgodnie z paragrafem 7 ust. 11 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.)
 2. Starty będą realizowane jeden po drugim, co oznacza, że kolejny bieg wystartuje po zakończeniu poprzedniego. W takim wypadku w żadnym momencie imprezy na trasie lub w strefie startu i mety nie będzie więcej niż 250 osób (zgodnie z rozporządzeniem)
 3. Podczas biegu rezygnujemy z punków nawadniania na trasie.
 4. Po biegu rezygnujemy ze strefy cateringowej – zawodnicy na mecie dostaną w torebce ekologicznej pakiet cateringowy oraz wodę w butelkach (produkty zapakowane fabrycznie).
 5. Będzie serwowana ciepła herbata obsługiwana przez wolontariuszy w rękawiczkach, maseczkach, kubki będą jednorazowe, a zawodnicy nie będą mieli dostępu do zbiorników z herbatą)
 6. Biuro zawodów będzie zorganizowane w sposób bezpieczny i bezkolizyjny:
  a. Dezynfekcja rąk na wejściu – zapewniamy odpowiednie środki do dezynfekcji.
  b. Czas odbioru pakietu startowego został skrócony do niezbędnego minimum
  c. Wolontariusze będą pilnować obowiązującego dystansu społecznego
  d. Wolontariusze oraz organizatorzy będą pracować w maseczkach i rękawiczkach
  e. Zawodnicy podczas całej imprezy będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa (poza samym biegiem na trasie w lesie)
  f. Organizator poprzez spikera będzie na bieżąco informował o obowiązujących zasadach sanitarno-epidemiologicznych
  g. Po każdej turze zawodników – przerwa techniczna na dezynfekcje Biura Zawodów
  h. W Biurze zawodów będzie obowiązywał jeden kierunek przemieszczania się zawodników.
  i. Zawodnicy przyjdą do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową zawierającą informacje zdrowotne / deklaracje i oświadczenia Covid19,
 7. Strefa Startu:
  a. każdy zawodnik ma wejść do strefy startu mając zakryte usta i nos – dopiero po opuszczeniu strefy startu (moment startu biegu – trasa), zawodnik może zdjąć zakrycie ust i nosa,
  b. strefa startu zostanie powiększona, a ilość osób ograniczona – w ten sposób będzie możliwość zachowania wymaganego dystansu pomiędzy zawodnikami,
  c. czas przebywania zawodnika w strefie startu będzie skrócony do niezbędnego minimum (maksymalnie kilka minut).
 8. Strefa Mety:
  a. Zawodnicy kończący rywalizacje – wbiegający na metę, otrzymają (w strefie za metą) indywidualnie zapakowaną ekologiczną torbę z poczęstunkiem regeneracyjnym (baton, woda butelkowana, przekąska – wszystko fabrycznie zapakowane)
  b. Medal dla każdego zawodnika będzie znajdował się w torbie z pakietem regeneracyjnym – rezygnujemy z tradycyjnego wieszania medalu na szyi zawodnika.
  c. Po otrzymaniu pakietu regeneracyjnego, zawodnik opuści strefę mety i będzie proszony, aby możliwe sprawnie i szybko opuścił strefę zawodów.
 9. Po biegu rezygnujemy z dekoracji zawodników (zwycięzców), nie będzie też sceny przed którą mogliby się gromadzić zawodnicy.
 10. Organizator zapewni na imprezie niezbędne środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
 11. Organizator zapewni kosze na odpady z uwzględnieniem koszów do utylizacji rękawiczek i maseczek, opakowań i chusteczek)
 12. Organizator zapewni odpowiednią (ponad standard) ilość toalet z uwzględnieniem dezynfekcji, w tym dezynfekcji powierzchni dotykowych,
 13. Organizator jest przygotowany (ma odpowiedni zapas) maseczek dla uczestników, oraz rękawiczek i środków do dezynfekcji dla obsługi biegu.
 14. Organizator na podstawie listy zgłoszeniowej zawodników jak i listy zgłoszeniowej wolontariuszy ma dane kontaktowe do każdego uczestnika i wolontariusza oraz obsługi biegu.
 15. Organizator zlecił opiekę medyczną doświadczonym ratownikom medycznym, którzy będą pracowali pod nadzorem lekarza medycyny pracującego na co dzień w szpitalu.
 16. Opracowaliśmy zasady postepowania w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażeniem korona wirusem:
  a. Obsługa biegu zostanie przeszkolona w zakresie sposobu reagowania w takich sytuacjach
  b. Kierowanie wykrytych przypadków do przeszkolonego zespołu medycznego
  c. W przypadku wykrycia podejrzenia i potwierdzenia tego przez zespół medyczny skierowanie takiej osoby do izolatorium
  d. Izolatorium to niezależny namiot, w którym wykryte przypadki będą izolowane do momentu zgłoszenie do SANEPIDU i ustalenia dalszego postepowania
 17. W widocznych miejscach będą wywieszone instrukcji mycia i dezynfekcji rą, zakładania i zdejmowania rękawiczek, zakładanie i zdejmowania maseczek.
 18. Organizator wyznaczy osoby odpowiedzialne w każdej strefie zawodów do kontrolowania i weryfikacji wdrożonych zaleceń i procedur podczas trwania zawodów.
 19. Uczestnicy biegu zostaną powiadomieni o obowiązujących zasadach poprzez SMS z linkiem do strony biegu z wyżej wymienionymi zasadami.